รายการผู้ว่า...พาคุย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

วันอังคาร ที่ 26 เดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมรายการผู้ว่า...พาคุย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยพูดถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางคลื่นเอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ ณ สถานีวิทยุ สวท.น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน