การประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิท19

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดน่าน