พิธีมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 350 คน ณ ศูนย์บริการและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน