การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุมศิริสาธร  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน