รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

วันจันทร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมบ้านนาทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน