การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน