พิธีมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผู้ยากไร้ที่อำเภอท่าวังผา

วันพุธที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผู้ยากไร้  ณ หอประชุมอำเภอท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน