พิธีมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผู้ยากไร้ที่อำเภอเวียงสา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผู้ยากไร้  ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน