การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

วันอังคารที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ มทบ.๓๘  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน