พิธีตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันพุธที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน  ณ สนามกีฬากรมทหารพรานที่ ๓๒ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน