พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน