พิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ กองร้อยอสจ.นน. ที่ ๑ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน