การประชุม นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน