รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย

วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย"โดยมี นางสาวปัทมาพร งึ้มนันใจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน,FM 94.75 MHz,สถานีวิทยุชุมชน,เคเบิลทีวีท้องถิ่น และทางออนไลน์ www.nan.prdnorth.in.th