การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน