การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน