พิธีการตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการที่อำเภอปัว

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีการตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ณ สนามกีฬาพญาผานองอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจรับพร้อมกำลังพลที่เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้นจำนวน 300 คน ยานพาหนะจำนวน 80 คัน