พิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการตลาดออนไลน์

วันพุธที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ภายใต้โครงการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน