การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน