การเปิดการอบรมและสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ พ.ศ.2563

วันพุธที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรมและสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน