องผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมลงพื้นที่กับองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่กับองคมนตรี(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ อำเภอนาน้อย และโรงเรียนบ้านนายาง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เขตพื้นที่จังหวัดน่าน