ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่