รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน