พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

วันอังคารที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๑ บริเวณบ้านใหม่ดินแดน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน