พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมที่อำเภอบ้านหลวง

วันอังคารที่ ๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมของพื้นที่ "ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด" ณ หอประชุมประจำอำเภอบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน