ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อำเภอเชียงกลาง

ที่หอประชุมอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่อำเภอเชียงกลาง มอบแนวทางปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ เน้นทำงานบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ มุ่งความผาสุก และประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง และหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ และรับมอบแนวทางปฏิบัติ

ขอบคุณภาพ- ข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน