กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลอง ฯ

 

น่านจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตรียนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้งแสดงออกถึงร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณว่า “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลัษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างพร้อมเพรียงกัน 3 ครั้ง จากนั้นผู้ว่าว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 500 คน ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองเปรมประชาราษฎร์ ร่วมกันกำจัดวัชพืช เก็บกวาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับแต่งภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองเปรมประชาราษฎร์เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
ขอขอบคุณภาพ-ข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน