พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

 

จังหวัดน่าน จัดพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ค่ำวันนี้ (13 ตุลาคม 2563) ที่ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงทุ่มเท พระวรกายเพื่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า นับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันชมวีดีทัศน์ "รำลึก ร.9" สารคดีพิเศษที่รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระองค์ มาจัดฉายให้ชมด้วย
ขอขอบคุณภาพ-ข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน