พิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่่าน เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน(ชตน.) หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน