ค้นหาข้อมูล

วัดพญาวัด อ.เมืองน่าน

วัดพญาวัด

          เป็นที่ตั้งของเจดีย์จามเทวี หรือพระธาตุวัดพญาวัด ปูชนียสถานที่เก่าแก่ และสำคัญแห่งหนี่ง ของจังหวัดน่าน ด้วยช่าง ได้นำรูปแบบ มาจาก  จังหวัดลำพูน ในยุคที่ล้านนากำลัง รุ่งเรืองถึงขีดสุด ทั้งทางศาสนาจักรและอาณาจักร และเมืองน่าน ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของล้านนาอย่างเต็มที่  วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ ชื่อว่าพระเจ้าสายฝน ซึ่งชาวบ้านเคารพนับถีอ  และมาขอฝน เมื่อเกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แต่พิธีขอฝนนี้ทำครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2533  จากนั้น ก็ไม่เคย มีการทำอีกเลย เนื่องจากเกรงว่าองค์พระจะชำรุด เพรามีความเก่าแก่มาแล้ว

          นอกจากนี้  ภายในวัดยังมี ธรรมมาสน์ฝีมือช่างเมืองน่านที่เก่าที่สุดเท่าที่พบมา  ลักษณะคล้ายบุษบก  ฐานเป็นปูนก่อติดกันพื้น ตัวธรรมสน์เป็นไม้แกะสลัก  มีทรงลุ้ง  คือ ด้านบนผาย  ด้านล่างสอบเข้าเป็นแบบฝาตัด  ลงรักเขียนลายรดน้ำปิดทอง ใช้ใส่พระธรรมคัมภีร์  พร้อมทั้ง เครื่องสูงจำลอง  หรือเครื่องราชกุธภัณฑ์ เป็นเครื่องสักการพระพุทธเจ้า  ทำจากไม้เขียนหลายรดน้ำ