ค้นหาข้อมูล

วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา

วัดหนองบัว

          วัดนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออันสงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัวเป็นวัดชาวบ้าน  ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า  ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา  แต่กระนั้น วิหารวัดหนองบัว ก็เป็นอาคารที่ทรงคุณค่า ในแง่สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน ที่สวยงาม และหาชมได้ยาก จากคำบอกเล่า กล่าวว่า วัดนี้สร้างขึ้น ในราว พ.ศ.2405  (สมัยรัชกาลที่  4)  โดยท่านสุนันต๊ะ (ครูบาหลวง) เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง นำชาวบ้าน สร้างขึ้นเป็นวัดประจำหมู่บ้านหนองบัว  แต่แรกนั้นยังไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง  เข้าใจว่าจะเขียนขึ้น ระหว่าง พ.ศ.2410-2449 (สมัยรัชกาลที่  5)