ค้นหาข้อมูล

ม.กรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท - ตรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 08:28 น.

ม.กรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑืต (รป.ม.)

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต (รป.บ.) รับผู้จบ ม.๖ หรือเทียบเท่า

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 09:45 น.