ค้นหาข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะกรรมการประสานและบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานและบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.น่าน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.น่าน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙ สำหรับโรงแรม/ที่พัก

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙ สำหรับโรงแรม/ที่พัก ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมภริยาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันพุธที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางเบ็ญจวรรณ  ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ดังนี้

เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางเบ็ญจวรรณ  ศรีทิพากร เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

๑๒.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางเบ็ญจวรรณ  ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ พื้นที่อำเภอปัว ณ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

๑๓.๐๐ น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางเบ็ญจวรรณ  ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นำสิ่งของสนับสนุนโครงการตู้ปันสุขโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน


 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 167