กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
6426
2   Link   การคลัง
5747
3   Link   การต่างประเทศ
5274
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
6623
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
5158
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
6258
7   Link   คมนาคม
6648
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
6661
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6394
10   Link   พลังงาน
5281
11   Link   พาณิชย์
5111
12   Link   มหาดไทย
5574
13   Link   ยุติธรรม
5273
14   Link   แรงงาน
7501
15   Link   วัฒนธรรม
5439
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
5636
17   Link   ศึกษาธิการ
6127
18   Link   สาธารณสุข
5421
19   Link   อุตสาหกรรม
5772
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
5361