กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
6419
2   Link   การคลัง
5739
3   Link   การต่างประเทศ
5265
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
6616
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
5152
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
6252
7   Link   คมนาคม
6641
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
6654
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6389
10   Link   พลังงาน
5274
11   Link   พาณิชย์
5105
12   Link   มหาดไทย
5566
13   Link   ยุติธรรม
5267
14   Link   แรงงาน
7496
15   Link   วัฒนธรรม
5434
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
5630
17   Link   ศึกษาธิการ
6121
18   Link   สาธารณสุข
5417
19   Link   อุตสาหกรรม
5767
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
5357