กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
6570
2   Link   การคลัง
5891
3   Link   การต่างประเทศ
5402
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
6778
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
5289
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
6371
7   Link   คมนาคม
6814
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
6807
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6527
10   Link   พลังงาน
5418
11   Link   พาณิชย์
5245
12   Link   มหาดไทย
5699
13   Link   ยุติธรรม
5402
14   Link   แรงงาน
7632
15   Link   วัฒนธรรม
5588
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
5783
17   Link   ศึกษาธิการ
6257
18   Link   สาธารณสุข
5545
19   Link   อุตสาหกรรม
5901
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
5494