ค้นหาข้อมูล

กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
6317
2   Link   การคลัง
5624
3   Link   การต่างประเทศ
5141
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
6519
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
5048
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
6153
7   Link   คมนาคม
6542
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
6557
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6289
10   Link   พลังงาน
5137
11   Link   พาณิชย์
5011
12   Link   มหาดไทย
5468
13   Link   ยุติธรรม
5169
14   Link   แรงงาน
7363
15   Link   วัฒนธรรม
5324
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
5532
17   Link   ศึกษาธิการ
6024
18   Link   สาธารณสุข
5310
19   Link   อุตสาหกรรม
5676
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
5260