ค้นหาข้อมูล

กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
5633
2   Link   การคลัง
5022
3   Link   การต่างประเทศ
4639
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
6063
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
4637
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
5575
7   Link   คมนาคม
6034
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
6121
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
5838
10   Link   พลังงาน
4508
11   Link   พาณิชย์
4611
12   Link   มหาดไทย
5024
13   Link   ยุติธรรม
4638
14   Link   แรงงาน
6781
15   Link   วัฒนธรรม
4895
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
5099
17   Link   ศึกษาธิการ
5589
18   Link   สาธารณสุข
4743
19   Link   อุตสาหกรรม
5262
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
4813