กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
3979
2   Link   การคลัง
3765
3   Link   การต่างประเทศ
3274
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
4661
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
3433
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
4207
7   Link   คมนาคม
4595
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
4713
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4376
10   Link   พลังงาน
3222
11   Link   พาณิชย์
3387
12   Link   มหาดไทย
3590
13   Link   ยุติธรรม
3331
14   Link   แรงงาน
5467
15   Link   วัฒนธรรม
3634
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3651
17   Link   ศึกษาธิการ
4323
18   Link   สาธารณสุข
3315
19   Link   อุตสาหกรรม
3962
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
3466