กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
4078
2   Link   การคลัง
3851
3   Link   การต่างประเทศ
3362
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
4766
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
3512
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
4302
7   Link   คมนาคม
4701
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
4825
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4471
10   Link   พลังงาน
3304
11   Link   พาณิชย์
3471
12   Link   มหาดไทย
3686
13   Link   ยุติธรรม
3418
14   Link   แรงงาน
5548
15   Link   วัฒนธรรม
3713
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3748
17   Link   ศึกษาธิการ
4408
18   Link   สาธารณสุข
3398
19   Link   อุตสาหกรรม
4043
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
3541