กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
6544
2   Link   การคลัง
5848
3   Link   การต่างประเทศ
5368
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
6729
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
5249
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
6341
7   Link   คมนาคม
6772
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
6776
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6490
10   Link   พลังงาน
5376
11   Link   พาณิชย์
5206
12   Link   มหาดไทย
5674
13   Link   ยุติธรรม
5362
14   Link   แรงงาน
7588
15   Link   วัฒนธรรม
5549
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
5749
17   Link   ศึกษาธิการ
6226
18   Link   สาธารณสุข
5506
19   Link   อุตสาหกรรม
5869
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
5461