กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
3764
2   Link   การคลัง
3561
3   Link   การต่างประเทศ
3089
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
4416
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
3230
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
4024
7   Link   คมนาคม
4384
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
4473
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4163
10   Link   พลังงาน
3033
11   Link   พาณิชย์
3182
12   Link   มหาดไทย
3394
13   Link   ยุติธรรม
3142
14   Link   แรงงาน
5280
15   Link   วัฒนธรรม
3443
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3434
17   Link   ศึกษาธิการ
4132
18   Link   สาธารณสุข
3108
19   Link   อุตสาหกรรม
3760
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
3227