กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
6324
2   Link   การคลัง
5633
3   Link   การต่างประเทศ
5150
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
6528
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
5062
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
6162
7   Link   คมนาคม
6551
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
6567
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6298
10   Link   พลังงาน
5157
11   Link   พาณิชย์
5022
12   Link   มหาดไทย
5476
13   Link   ยุติธรรม
5174
14   Link   แรงงาน
7377
15   Link   วัฒนธรรม
5333
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
5542
17   Link   ศึกษาธิการ
6034
18   Link   สาธารณสุข
5321
19   Link   อุตสาหกรรม
5683
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
5270