กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
4214
2   Link   การคลัง
3969
3   Link   การต่างประเทศ
3499
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
4930
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
3617
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
4436
7   Link   คมนาคม
4859
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
4987
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4639
10   Link   พลังงาน
3422
11   Link   พาณิชย์
3606
12   Link   มหาดไทย
3825
13   Link   ยุติธรรม
3559
14   Link   แรงงาน
5706
15   Link   วัฒนธรรม
3827
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3910
17   Link   ศึกษาธิการ
4518
18   Link   สาธารณสุข
3538
19   Link   อุตสาหกรรม
4171
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
3662