กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
4333
2   Link   การคลัง
4068
3   Link   การต่างประเทศ
3603
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
5028
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
3698
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
4535
7   Link   คมนาคม
4959
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
5083
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4741
10   Link   พลังงาน
3515
11   Link   พาณิชย์
3697
12   Link   มหาดไทย
3940
13   Link   ยุติธรรม
3648
14   Link   แรงงาน
5808
15   Link   วัฒนธรรม
3928
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
4022
17   Link   ศึกษาธิการ
4619
18   Link   สาธารณสุข
3659
19   Link   อุตสาหกรรม
4267
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
3762