กระทรวง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กลาโหม
3884
2   Link   การคลัง
3668
3   Link   การต่างประเทศ
3192
4   Link   การท่องเที่ยวและกีฬา
4552
5   Link   การพัฒนาสังคมฯ
3350
6   Link   เกษตรและสหกรณ์
4130
7   Link   คมนาคม
4499
8   Link   ทรัพยากรธรรมชาติฯ
4603
9   Link   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4269
10   Link   พลังงาน
3145
11   Link   พาณิชย์
3295
12   Link   มหาดไทย
3496
13   Link   ยุติธรรม
3246
14   Link   แรงงาน
5391
15   Link   วัฒนธรรม
3545
16   Link   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3544
17   Link   ศึกษาธิการ
4249
18   Link   สาธารณสุข
3222
19   Link   อุตสาหกรรม
3866
20   Link   สวท.น่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
พบกับรายการผู้ว่ามาแล้วได้ที่นี่ http://www.nanradio.net
3366