พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกลไกเครือข่าย ทสม. จังหวัดน่าน พิมพ์
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกลไกเครือข่าย ทสม. จังหวัดน่าน สู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังฆ้อง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน